Importstopp for dansk kjøtt

Statens næringstilsyn vil innføre midlertidig importforbud for dansk storfekjøtt etter utbruddet av kugalskap i Danmark