Sverige opphever importforbud

Sverige opphever forbudet mot privatimport av kjøtt- og meieriprodukter.