EU i avgjørende forhandlinger med søkerland

Sentral- og østeuropeiske land er inne i en ny og avgjørende fase i forhandlingene med EU, ifølge Sveriges EU-ambassadør Gunnar Lund.