Anbefaler politisk brudd med Israel

På sitt møte i Kairo lørdag gikk utenriksministrene for de arabiske landene inn for å bryte all politisk kontakt med Israel fram til de militære angrepene på palestinerne blir stoppet.