Frykter tøffere tider for celleforskning

Vitenskapsfolk frykter at Bush-administrasjonen stikker kjepper i hjulene for forskning på stamceller.