Genmodifisert ris metter flere?

Dekoding av et gensett i risplanten styrker håpet om bedre avlinger og økt næringsinnhold.