Seriemorder på frifot utenfor Washington

Frykten griper om seg i Washington-området, etter som stadig flere faller som offer for en snikskytters kuler. En 13 år gammel skoleelev på sykehus med alvorlige skader, er hittil siste offer.