58 norske oljetankere forbys av EU før 2010

EU forbyr gamle oljetankere med enkle skrog fra 2005 og alle store oljetankere med enkle skrog fra 2010. 58 av 142 norskeide oljetankere må skrapes før 2010 - hvis de brukes til oljefrakt til eller fra Norge, Island eller EU-havner.