Verden oversvømmet av håndvåpen

Det finnes minst 550 millioner lovlig registrerte håndvåpen i verden, over halvparten av dem i privat eie. Flere hundre millioner uregistrerte håndvåpen er trolig også i omløp, viser en ny rapport.