Færre døde enn antatt

Tallet på drepte etter terroren mot New York 11. september, er justert ned til under 4000.