Palestinerne vil ha USAs fredsmekler tilbake

De palestinske selvstyremyndighetene vil ha USAs fredsmekler Anthony Zinni tilbake til Midtøsten for å iverksette fredsskapende tiltak.