Demonstrantene samlet seg i den gamle delen av Lisboa og gikk mot nasjonalforsamlingen for å protestere mot tiltakene Portugal har vært nødt til å iverksette som en del av avtalen om redningspakken fra 2011.

EU, Den europeiske sentralbanken (ESB) og Det internasjonale pengefondet (IMF) stilte for to år siden opp med 78 milliarder euro (640 milliarder kroner) for å redde Portugal fra konkurs.

Som en del av avtalen må landet gjennomføre omfattende reformer og redusere landets underskudd til fire prosent av BNP innen 2014.