— Vi får mange henvendelser og bekymringsmeldinger fra pårørende og familiemedlemmer, og vi klarer å redegjøre for de aller fleste, sier ambassaderåd Okstad til NTB.

Han understreker at ambassaden prøver å svare så raskt som overhodet mulig, men det er veldig store områder som er rammet av tyfonen. Ødelagt infrastruktur og kommunikasjonslinjer gjør det derfor vanskelig å få kontakt.

- Norsk koloni stiller opp

— Det kan derfor ta en tid før vi får høre fra nordmenn som er i disse områdene. Vi har fått fantastisk hjelp fra den norske kolonien her. De stiller opp og ringer sine nettverk og kontakter samtidig som vi spiller på vårt nettverk som lokale myndigheter, FN-kontakter, og offentlige og frivillige organisasjoner, sier Okstad.

ØDELEGGELSER: Tyfonen har lagt store områder i grus.
REUTERS

At Norge har gitt 20 millioner kroner til nødhjelpsarbeidet etter tyfonen Haiyans ødeleggelser er også lagt merke til på Filippinene.

— Vi er veldig glad for at vi fikk på plass norsk støtte, det er veldig viktig for lokalsamfunnet at nordmenn og Norge viser medfølelse med det filippinske folket i en situasjon som dette, mener ambassaderåden.

Støtter naboland

Den norske ambassaden har tilbudt de øvrige nordiske landene hjelp til å etablere kriseteam i den norske ambassadens lokaler, og finsk personell er på vei fra Malaysia.

— Det er også snakk om at svensk personell kommer fra Bangkok, men dette er ikke bekreftet ennå, sier han.

Norsk næringsliv, spesielt innen shipping, er i stor grad til stede på Filippinene. Norwegian Training Center i Manila, som er et skoletilbud etablert av Norsk Rederiforbund for å utdanne filippinske sjøfolk som tjenestegjør på norskeide skip, har stilt sine kadetter og et skoleskip til disposisjon for FNs matvareprogram som jobber i de tyfonutsatte områdene.

— Skipet bistår med folk og utstyr som er gitt med bidrag fra det norske næringslivet som er etablert på Filippinene, sier Okstad.