• UTBLÅSNING: Gass strømmet i går ut av en åpning i en av tunnelene inne på Gaza etter at israelske militærstyrker hadde angrepet tunnelene mandag. FOTO: BAZ RATNER, REUTERS FOTO: BAZ RATNER, REUTERS

Israel fant underjordisk by i Gaza

Har Hamas klart å skjule et omfattende ingeniørprosjekt under bakken, mens Israel har fryktet raketter over?