Formålet med avtalen er å avverge det såkalte budsjettstupet, en rekke automatiske budsjettkutt og skatteøkninger som trådte i kraft ved årsskiftet.

Cantor uttrykte misnøye med avtalen etter et møte for republikanerne i Representantens hus tirsdag.