• sza7914b.jpg

Regjeringens mål kan ryke

Regjeringen sår tvil om fullskala karbonfangst i Norge innen 2020. Satsingen kan bli flyttet utenlands.