WHO slår tuberkulosealarm i Europa

Verdens helseorganisasjon (WHO) advarer europeiske land mot en alarmerende økning i antallet tilfeller av multiresistent tuberkulose.