• (1/3)
    BRØT SAMMEN: Troy Davis'æ støttespillere reagererte med stor sorg da henrettelsen ble bekreftet. FOTO: REUTERS

Troy Davis er henrettet i Georgia

Trass i skarpe internasjonale protester ble dødsdømte Troy Davis sent onsdag henrettet i Georgia etter at hans siste anke til høyesterett i Washington ble avvist.