Obama vil etter alt å dømme også forsvare seg mot den harde kritikken som er blitt rettet mot hans utenrikspolitiske linje, ikke minst fra republikansk hold.

På forhånd har han uttrykt vilje til å øke støtten til den syriske opposisjonen, men det er ikke ventet at han vil gå inn for at det amerikanske forsvaret gir opplæring til syriske opprørere.

Det er også ventet at han vil legge frem USAs videre arbeid mot terror, som gjenspeiler nedtrappingen i Afghanistan og en større innsats i blant annet Nord-Afrika.

Kritikken går ut på at Obama i for stor grad baserer sin politikk på diplomati, og at han skygger unna vanskelige konfrontasjoner og amerikansk alenegang.

Mange mener at USA ville vært tjent med en mer robust utenrikspolitisk linje, og at Obama har vist seg som en ubesluttsom leder, både når det gjelder Syria, konflikten mellom Kina og andre asiatiske land i Sør-Kinahavet, samt Russlands annektering av den ukrainske Krim-halvøyen.