Testingen av systemet begynte søndag og skal vare til torsdag. I testperioden vil det bli sendt ut tekstmeldinger på hebraisk, arabisk, engelsk og russisk til abonnenter på de tre største mobilnettene i Israel.

Tanken er at SMS-systemet skal anvendes til varsling av befolkningen i forkant av eventuelle rakettangrep fra utlandet.

Debatten går for tida høyt i Israel om muligheten for et angrep på atomanlegg i Iran. Et slikt angrep vil kunne utløse motangrep fra Iran eller Hizbollah.