• IDEALET: Møtene med Mandela er spesielle. Det finnes ikke mange som han, skriver Knut Vollebæk. FOTO: HANS GEDDA, CORBITS

Bygget bro fra hatet til forsoningen

Nelson Mandela er død. Vi er mange som vil bevare minnet om en høyreist skikkelse så lenge vi lever. Han viste oss hva integritet og moral betyr, og at det er mulig å bevare sin integritet og å være moralsk også i politikk.