Jordskjelvet hadde en styrke på 5,5. Det kunne kjennes i hele det østlige Japan, og i Tokyo var rystelsene merkbare i byens høyhus.

Det er foreløpig ikke meldt om skader i forbindelse med skjelvet.