• I LEIREN utenfor gruven holder de pårørende motet oppe. FOTO: STRINGER/CHILE

Borepause ved gruven

Boret må repareres. Det blir stille i 48 timer.