Kvinnen ble først dømt i tingsretten, men nå er hun frikjent i hovrätten, som tilsvarer lagmannsretten i Norge.

— Påtalemyndigheten har hevdet at all håndtering av skjelettdeler uten tillatelse er ulovlig. Den tolkningen finner vi ingen støtte for i loven eller forarbeidene. Disse skjelettene har allerede vært i omløp, og det er en situasjon lovgiver ikke har tenkt på, forklarer hovrättsdommer Anna-Karin Karlbom.

Kvinnen har selv forklart at skjelettene ble kjøpt på nettet. I alt sju kranier og flere hundre knokler ble funnet i kvinnens bolig i Göteborg. Politiet gjorde funnet ved en tilfeldighet da kvinnen ble pågrepet for en skuddløsning. Det ble også funnet elektrosjokkvåpen og tåregass i boligen.

Hovrätten har frikjent kvinnen både for gravskjending og for benyttelse av knoklene til seksuelle formål. Hun får nå skjelettdelene tilbake.

Kvinnen har selv nektet all skyld i saken, men vitner har hevdet at hun er nekrofil. (©NTB)