Frykt for skred og flom i Haiti

Myndigheter og hjelpeorganisasjoner i Haiti prøver desperat å advare folk om at en tropisk storm er på vei. Jordskjelvofrene er spesielt utsatt for flom og leirras.