Ett koleradødsfall i timen

— Det er som vanlig de svakeste, små barn og eldre, som rammes. De siste dagene har vi sett ett dødsfall i timen. Nå må myndighetene og hjelpeorganisasjonene mobilisere.