Til sammen har 14 personer fått intensivbehandling eller vært under overvåking ved Helsingfors og Nylands omsorgsdistrikt (HNS).

Personene som døde, var i alderen 56 til 65 år. HNS opplyser at ingen av dem var vaksinert mot sykdommen.