Dermed er til sammen 34 omkomne funnet og brakt i land, opplyser sjefen for den indonesiske redningstjenesten, Bambang Soelistyo, ifølge BBC. Også flere vrakdeler som stammer fra flyet er funnet.

Redningsmannskapene er ganske sikre på hvor de tror det styrtede flyet ligger. Men dårlig vær og ugunstige havstrømmer har gjort det vanskelig for dykkere å ta seg ned til vraket. Strømmene gjør blant annet at sikten under vann er svært dårlig.

Airbus A320-maskinen fra det indonesiske lavprisselskapet styrtet forrige søndag på vei fra byen Surabaya i Indonesia til Singapore. Flyet hadde 162 personer om bord.

Dårlig vær og ising i motoren kan ifølge indonesiske myndigheter ha vært årsak til ulykken.