Flere tusen flykter fra vulkanutbrudd i Colombia

Et vulkanutbrudd sør i Colombia har ført til store jordras, omfattende ødeleggelser på hus og infrastruktur og har tvunget om lag 8000 personer til å flykte fra hjemmene sine.