Hjelp på vei til flomofrene

Leger og medisinsk utstyr sendes nå i all hast til de oversvømte områdene i India, der nesten 1,2 millioner mennesker er blitt hjemløse.