Drama på FN-konferanse

Da Irans president Mahmoud Ahmadinejad startet sin tale på FNs rasismekonferanse med angrep på Israels krigføring i Gaza og USAs inngripen i Irak, reiste delegasjonene fra alle EU-landene seg og forlot konferansesalen.