• FOTO: Bjørn Erik Larsen

ESA vil tillate vannskutere

Det norske forbudet mot vannskutere er i strid med EØS-lovgivningen, mener EFTAs overvåkingsorgan ESA, som krever at forbudet oppheves.