40 trolig omkommet i gruve

Over 40 gruvearbeidere fryktes omkommet etter en gasseksplosjon i en gruve på Sumatra i Indonesia.