Sotomayor til høyesterett

Sonia Sotomayor blir i dag USAs første høyesterettsdommer med latinamerikansk bakgrunn.