– Vår tids største senator

President Barack Obama mottok budskapet om senator Ted Kennedys død med stor sorg.