Britene får beholde pint og miles

EU gir nå Storbritannia og Irland lov til å beholde sitt gamle målesystem dersom landene vil. EU går dermed bort fra sitt gamle krav om at landene må gå over til kilo- og metermål.