Fram med lusekam

For hundre år sidan var det rutine å luse-kjemme barna sine ein gong i veka. Det skulle me ikkje ha slutta med, meiner Anne Louise Leifoss.