Utdanning som prevensjon

Utdanning for jenter ser ut til være den beste prevensjonen i utviklingsland.