Revolusjonens vokter

Han beskrives som en propagandaens mester. Han har en klippefast tro på den napoleonske strategi om at angrep er det beste forsvar. Irans president Mahmoud Ahmadinejad har tatt mål av seg å være en lederskikkelse i den muslimske verden, skriver BTs Atle M. Skjærstad.