Pisker, amputerer og halshogger

Menneskerettssituasjonen i Saudi-Arabia er forverret de siste årene, konstaterer internasjonale menneskerettsorganisasjoner og norske diplomater.