Vulkanutbrudd i Indonesia

Vulkanen Soputan på Sulawesi i Indonesia har utbrudd, og spyr ut store mengder røyk og aske, ifølge myndighetene.