Vekst på bred front i Afrika

De fire siste årene har den økonomiske veksten i Afrika vært sterk, også i de landene som importerer olje. Og veksten fortsetter.