Vil vaksinere mot fugleinfluensaen

Frankrike og Nederland forbereder massevaksinering av fjærfe for å hindre spredning av fugleinfluensa. Men tiltaket er omstridt i EU.