Svenskene frykter kugalskap

Mistanken om at Sverige er rammet av kugalskap øker. Prøver av en ku fra Västerås-området nordvest for Stockholm granskes nå ved EUs laboratorium for slike saker i Storbritannia.