Fratatt 470 millioner kroner

Kinesiske kullgruver er et av verdens farligste sted å jobbe. Nå fratas landets embetsmenn aksjene sine i virksomheten.