Russland trekker parallell til 11. september

Russlands visestatsminister mener operasjonen i Georgia kan sammenlignes med USAs svar på terrorangrepene 11. september 2001.