Usikkert om dykkere vil søke i havarert skip

Risikoen må vurderes grundig og alle detaljer må være på plass før dykkere eventuelt tar seg inn gjennom skroget på «Bourbon Dolphin».