Fortsatt løse Darfur-tråder

Hvordan skal skadde soldater evakueres? Og hvem som skal sørge for sikkerheten? Flere spørsmål må avklares før Norge sender tropper til Darfur.