Vurderer heving

Forsikringsselskapet Gard er i full gang med å undersøke om «Bourbon Dolphin» i det hele tatt kan heves fra 1100 meters dyp.