Pus søker hjem

Thomas (4) trenget et sted å bo i sentrum. Nå ber matmor Carlota Vallebona om hjelp.